Γιατί είναι τόσο σπουδαίας σημασίας το Hellenic American Project;
Καλά Νέα

Γιατί είναι τόσο σπουδαίας σημασίας το Hellenic American Project;

Το “Hellenic American Project (HAP)” είναι ένα πρόγραμμα, μη κερδοσκοπικό, που στηρίζει την ελληνοαμερικανική παρουσία στις ΗΠΑ πάνω από 100 χρόνια.

Ιδρύθηκε και διευθύνεται από τον Νικόλα Αλεξίου και καταγράφει την ελληνοαμερικανική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα λειτουργεί από το 1900 ως ερευνητική εγκατάσταση περιλαμβάνοντας μουσείο, ελληνοαμερικανική βιβλιοθήκη, χώρο εκδηλώσεων αλλά και ενημερωμένο αρχείο. Το HAP αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινοτικής συνεργασίας σε θέματα που σχετίζονται με την ελληνοαμερικανική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό ασχολείται με τη μελέτη και την κατανόηση των αμερικανικών κοινοτήτων και των πολιτισμικών, κοινωνικών και ιστορικών παραμέτρων που τις διαμορφώνουν. Το “Hellenic-American Oral History Project” είναι το μοναδικό πρόγραμμα του είδους του, που προάγει την κατανόηση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Στα έργα του περιλαμβάνονται ανταλλαγές ακαδημαϊκών, φοιτητικών και επιχειρηματικών αποστολών, προγράμματα συνεργασίας σε πολιτιστικούς τομείς, καθώς και διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας. Ουσιαστικά μέσω αυτής της πρωτοβουλίας προωθείται η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ μέσω της πολιτιστικής εκπαιδευτικής, επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, προωθούνται οι ανταλλαγές και οι διαπολιτισμικές συνεργασίες, που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς. Τον Ιούλιο του 2022, το HAP απέκτησε το ψηφιακό και φυσικό αρχείο της Ελληνικής Υπηρεσίας της Φωνής της Αμερικής, ενισχύοντας έτσι το όραμά του.

Μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του και της διάδοσης των ιδεών του το “Hellenic American Project” συμβάλλει στην κατανόηση και την ανάδειξη της συμβολής των Ελλήνων και των Ελληνοαμερικανών στην ελληνοαμερικανική κοινωνία, καθώς και στη διατήρηση και την ενίσχυση της ελληνικής κουλτούρας και κληρονομιάς παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω και καθώς είναι το μοναδικό πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη που παράγει έργο τέτοιου χαρακτήρα, θα επωφελούταν ιδιαίτερα από την υποστήριξη όλων. Συνεπώς, είναι ευπρόσδεκτες οι δωρεές για την υλοποίηση σημαντικών, για τη συνεχή διατήρηση του προγράμματος, δωρεών. Τα μέλη που θα προσφέρουν τη βοήθειά τους θα είναι αποδέκτες πολλών προνομιών και σεβασμού.

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ