O ειδικός στα δίκτυα ασφαλείας και την εφαρμοσμένη κρυπτογραφία
Έργα Ελλήνων

O ειδικός στα δίκτυα ασφαλείας και την εφαρμοσμένη κρυπτογραφία

Ο Δρ Άγγελος Δ. Κερομύτης είναι καθηγητής, Βοηθός Πρόεδρου του John H. Weitnauer και Eminent Scholar της Georgia Research Alliance (GRA) στο Georgia Institute of Technology. Το πεδίο της έρευνας του είναι η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και η εφαρμοσμένη κρυπτογραφία.

Έλαβε μπάτσελορ στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και μάστερ και διδακτορικό στον ίδιο τομέα από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας. Έχει εργαστεί στην Active Networks, προκάτοχό της εταιρείας που τώρα ονομάζεται Network Defined Networks (SDN), ενώ παράλληλα, συν-ανέπτυξε το trust-management σύστημα, KeyNote, το οποίο είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος και αναφερόμενος μηχανισμός ελέγχου αποκεντρωμένης πρόσβασης που χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πρόσβασης δικτύων, των κατανεμημένων συστημάτων αρχείων, την ασφάλεια του MANET, το δίκτυο QoS, τα κατανεμημένα τείχη προστασίας και το σύστημα διαχείρισης ελέγχου πρόσβασης STRONGMAN.

Ακόμα, σχεδίασε και υλοποίησε ένα μεγάλο μέρος ενός υψηλής απόδοσης και πλήρους λειτουργικότητας λογισμικού ανοικτού κώδικα IPsec (η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως μέρος του λειτουργικού OpenBSD), η οποία περιελάμβανε μια νέα αρχιτεκτονική πυρήνα για κρυπτογράφηση με επιτάχυνση υλικού και λειτουργικότητα τείχους προστασίας. Είχε ένα ρόλο στην ανάπτυξη μιας ασφαλούς αρχιτεκτονικής bootstrap, ήταν, επίσης, ενεργός συμμετέχων στην IETF (Task Force Internet Engineering) και ειδικότερα στις Ομάδες Εργασίας IPsec και IPSP.

 

 

Κατά τη διάρκεια της άδειας του για το 2009, εκπαιδεύτηκε μόνος στη Voice over IP security (όπου τελικά δημιούργησε μια ολοκληρωμένη έρευνα) και βοήθησε να αναλυθούν κακές εκστρατείες λογισμικού κατά των ιών.

Από το 2001 έως το 2017, ήταν αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, όπου οδήγησε μία σειρά έργων, μεταξύ των οποίων ήταν το SOS, η βασισμένη στο διαδίκτυο παραλλαγή του WebSOS και το MOVE, ένα σύστημα για τον μετριασμό των επιθέσεων άρνησης παροχής υπηρεσιών στο δίκτυο, το Autonomic Software Patching, ένα σύστημα για την αυτόματη δημιουργία patches λογισμικού με βάση τις παρατηρούμενες επιθέσεις, το ASSURE, ένα σύστημα που εισάγει «σημεία διάσωσης» για την ανάκτηση λογισμικού από άγνωστα σφάλματα, διατηρώντας ταυτόχρονα τόσο την ακεραιότητα όσο και τη διαθεσιμότητα του συστήματος, μιμούμενο τη συμπεριφορά του συστήματος υπό γνωστές συνθήκες σφάλματος, και το FlowOS, μια νέα αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος που αφαιρεί τη μνήμη και την CPU από τη διαδρομή δεδομένων, επιτρέποντας στον πυρήνα του OS να εκτελεί διαχείριση ροής δεδομένων, ενώ οι εφαρμογές να λειτουργούν αποκλειστικά στο επίπεδο σηματοδότησης.

Το 2012, εκλέχθηκε ACM Distinguished Scientist, ενώ από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2014, διετέλεσε Διευθυντής Προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF), στην Computer and Network Systems (CNS) Division, Directorate for Computer & information Science & Engineering (CISE). Η κύρια ευθύνη του ήταν με το πρόγραμμα Secure and Trustworthy Cyberspace (SaTC), το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης της NSF για την ακαδημαϊκή έρευνα στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρο το έθνος.

 

 

Με τους συναδέλφους του από τις Διευθύνσεις SBE και ENG βοήθησε να δημιουργηθεί το πρόγραμμα Resilient Interdependent Infrastructure Processes and Systems (RIPS), το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει την κατανόηση και τον σχεδιασμό αλληλοεξαρτώμενων συστημάτων ζωτικής σημασίας υποδομών (ICI) και διαδικασιών που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες παρά τις διακοπές και αποτυχίες από οποιαδήποτε αιτία, φυσική, τεχνολογική ή κακόβουλη.

Επίσης, προήγαγε τη δημιουργία του προγράμματος NSF / Intel για την Ασφάλεια και την Προστασία των Προσωπικών Συστημάτων (CPS-Security), το οποίο επιδιώκει να ενθαρρύνει μια ερευνητική κοινότητα που δεσμεύεται να προωθήσει την έρευνα και την εκπαίδευση στη συμβολή της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, στα ιδιωτικά και τα κυβερνο-φυσικά συστήματα, και στο να μετατρέψει τα ευρήματά του σε μηχανική πρακτική. Επίσης, διαχειριζόταν τα Active Authentication (AA), Active Cyber Defense (ACD), Anomaly Detection at Multiple Scales (ADAMS) και τα προγράμματα CSSG (Computer Science Study Group).

Από το 2014, εργάζεται ως υπεύθυνος προγράμματος στο Γραφείο Καινοτομίας Πληροφοριών (I2O) στην Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Αμυνας (DARPA), του τμήματος του Υπουργείου Άμυνας. Στο DARPA, σχεδίασε και ξεκίνησε αρκετά νέα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Transparent Computing (TC), που αποσκοπεί στο να καθιστούν τα ασαφή υπολογιστικά συστήματα σήμερα σαφή, παρέχοντας υψηλής πιστότητας ορατότητα στις αλληλεπιδράσεις εξαρτημάτων κατά τη λειτουργία του συστήματος σε όλα τα επίπεδα της αφαίρεσης λογισμικού, επιβάλλοντας ταυτόχρονα ελάχιστες επιδόσεις.

 

 

Του προγράμματος Leveraging the Analog Domain for Security (LADS), που θα αναπτύξει νέες δυνατότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο διερευνώντας τη διασταύρωση των αναλογικών και ψηφιακών τομέων, με κίνητρο την πρόοδο των τεχνικών ανάλυσης πλευρικών καναλιών. Η αρχική εστίαση του προγράμματος θα είναι σε ενσωματωμένες συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπως οι αισθητήρες Internet of Things (IoT).
Το πρόγραμμα Enhanced Attribution (EA) επιδιώκει να παρέχει ορατότητα υψηλής πιστότητας σε όλες τις πτυχές των δράσεων φονικών κυβερνοεπιχειρητών και να αυξήσει την ικανότητα της κυβέρνησης να αποκαλύπτει δημοσίως τις ενέργειες τέτοιων ατόμων χωρίς να βλάπτει πηγές και μεθόδους.

Ακόμα, του προγράμματος HACCS, που θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα δημιουργίας ασφαλών και αξιόπιστων αυτόνομων παραγόντων λογισμικού που θα μπορούν αποτελεσματικά και σε κλίμακα να αντισταθμίσουν τους διάφορους τύπους κακόβουλων προγραμμάτων όπως botnet και malware μεγάλης κλίμακας σε συμβατές συσκευές και δίκτυα.

Το 2017, ονομάστηκε ACM Fellow λόγω της παραπομπής «για συμβολή στη θεωρία και την πρακτική των συστημάτων και την ασφάλεια του δικτύου» και, έναν χρόνο αργότερα, ονομάστηκε IEEE Fellow στην τάξη του 2018, με την παραπομπή «για συνεισφορές στα συστήματα ασφάλειας δικτύων».

Ο Δρ Κερομύτης έχει εκδώσει 49 διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και πάνω από 250 συσταμένες δημοσιεύσεις. Το έργο του έχει αναφερθεί πάνω από 18.000 φορές, με h-index of 69 and i10-index of 221. Έχει ιδρύσει δύο νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις, τις StackSafe και Allure Security Technology. Τα πρόσφατα και τρέχοντα ερευνητικά του έργα περιλαμβάνουν το software hardening, το system self-healing, high-performance dynamic information flow tracking, clean-slate system design, cloud security, information/network/system deception, virtual private social networks, auditable cloud services, and private information retrieval.

 

 

Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται με την κατάδυση, καθώς είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής PADI Master, έχοντας κάνει πάνω από 500 καταδύσεις.

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ