Προωθεί τη γενετική έρευνα αιχμής
Έργα Ελλήνων

Προωθεί τη γενετική έρευνα αιχμής

Ο Νικόλας Αμπουλός είναι διευθυντής της μονάδας Biopolymer/Genomics Core Facility στο κέντρο Marlene and Stewart Greenebaum Comprehensive Cancer Center στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και έχει  εκτεταμένο επιστημονικό υπόβαθρο στη μοριακή βιολογία και τη μοριακή μικροβιολογία. Είναι εξοικειωμένος με όλες τις πτυχές της σύνθεσης του DNA και του RNA, με την αλληλούχιση του DNA, με τον προσδιορισμό του γονότυπου, με τη σύνθεση πεπτιδίων και τις τεχνολογίες γονιδιακής έκφρασης.

Στη μονάδα αυτή, είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των νέων ερευνητών, παρέχοντας λεπτομερείς περιγραφές των υπηρεσιών που προσφέρονται και παρουσιάζει τους ερευνητές στα μέλη του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνα για αυτές τις υπηρεσίες. Μετά τις αρχικές συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένα προγράμματα, οι ερευνητές ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν άμεσα με τα μέλη του προσωπικού που θα υποστηρίξουν τα ερευνητικά τους έργα. Τέλος είναι υπεύθυνος για την εκπαιδευτική δομή της μονάδας, οργανώνοντας ερευνητικά και τεχνικά σεμινάρια, καθώς και την παρουσίαση των δυνατοτήτων της μονάδας σε συναντήσεις με άλλα τμήματα.

Ο Νικόλας Αμπουλός έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πολλά χρηματικά βραβεία. Επίσης,  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα δανείων της πολιτείας του Μέριλαντ, έχει καταφέρει να προχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού από το κράτος.

Ο Έλληνας ερευνητής έχει υπηρετήσει στη θέση του Διευθυντή  Κοινών Υπηρεσιών του Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center.

Ο Νικόλας Αμπουλός είναι ένας από τους συγγραφείς μίας σειράς από εγχειρίδια  που σχετίζονται με τη χημεία και την ανάλυση της πεπτιδικής σύνθεσης και ήταν υπεύθυνος για τη σύνθεση και τον καθαρισμό των τριών πεπτιδίων που αποτελούν το υλικό αναφοράς “Peptide Standards for Molecular Mass and Purity Measurements”.

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ