Αδιάκοπη αναζήτηση της ίασης
Επιχειρώ

Αδιάκοπη αναζήτηση της ίασης

Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρία Galenica ιδρύθηκε το 1974 από δυο φίλους Έλληνες Φαρμακοποιούς, οι  οποίοι από κοινού υλοποιώντας το όραμα τους σύστησαν μια εταιρία, με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία πρωτότυπων φαρμακευτικών προϊόντων. Έτσι ιδρύθηκε η Galenica, η πρώτη ελληνική φαρμακευτική επιχείρηση που επικεντρώνεται στην αναζήτηση- απόκτηση – κατοχύρωση τεχνογνωσίας και αξιοποίησής της στην ελληνική αγορά (Licensing in).

Την ίδια χρονιά κατασκευάζεται και η πρότυπη μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της Galenica, ένα ιδιόκτητο εργοστάσιο στην περιοχή της Χαλκίδας σε οικόπεδο 24.000 τ.μ., με μονάδα παραγωγής που καταλαμβάνει συνολικά 8.200 τ.μ.

Στο εργοστάσιο της Galenica, παράγονται διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, ακολουθώντας παραγωγικές διαδικασίες που συμμορφώνονται πλήρως με την Ορθή Πρακτική Παρασκευής (Good Manufacturing Practice G.M.P), και οι οποίες διασφαλίζουν επιπλέον ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.

Στις ίδιες εγκαταστάσεις, φιλοξενείται και η κυρίως ερευνητική δραστηριότητα της εταιρίας, που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμακευτικών μορφών και προϊόντων το οποίο σηματοδοτεί την επένδυση της εταιρίας στην έρευνα.

Η Galenica είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες που προάγει την έρευνα και υπηρετεί με συνέπεια και επιστημονική ευθύνη την υγεία, αναπτύσσοντας υψηλής ποιότητας και καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα.

Aποτελεί την πρώτη ελληνική επιχείρηση που επικεντρώθηκε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων αξιοποίησής της, μέσω της συνεργασίας με μεγάλους ερευνητικούς οίκους του εξωτερικού αλλά και στην ανάπτυξη δικής της τεχνογνωσίας πρωτότυπων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, τα οποία εξάγει ήδη με επιτυχία σε χώρες των Βαλκανίων. Τα τελευταία χρόνια, η Galenica αναπτύσσει μια υγιή και ανοδική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρουμανία, μεταφέροντας στην χώρα την τεχνογνωσία της.

Υπακούοντας στις απαιτήσεις των καιρών και παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, συγκυρίες και ανακατατάξεις στη διεθνή φαρμακευτική αγορά, η Galenica λειτουργεί ως ανοικτό μοντέλο καινοτομίας και συμμετέχει σε πλήθος συνεργασιών με ερευνητικούς οίκους της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ινδίας.

Προσφέρει καινοτόμες επώνυμες θεραπευτικές λύσεις, με φαρμακευτικά προϊόντα που συμβάλλουν:

  • Στην προαγωγή της Υγείας
  • Στην πληρέστερη ανακούφιση
  • Στην ταχύτερη ίαση
  • Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Στην προστασία της ίδιας της ζωής από ασθένειες

H Galenica δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα αναζήτησης, ανάπτυξης ιδίων προϊόντων και συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, ερευνητικούς οίκους και εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε επίπεδο βασικής ερευνητικής δραστηριότητας.

Στον τομέα της έρευνας, η Galenica εστιάζει στην απόκτηση τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προστιθέμενης αξίας φαρμακευτικών μορφών μέσω της νέα εταιρίας στην οποία συμμετέχει, την Expermed.
ΟΡΑΜΑ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα «κύτταρα» της Galenica είναι ανθρώπινα. Το ήθος, η αξιοπρέπεια η ευσυνειδησία μαζί με την αξιοπιστία, το νεωτερισμό και τον σεβασμό της ανθρώπινης ετερότητας, είναι τα συστατικά της αναγνώρισης της διαδρομής της και του ίχνους της ιστορίας της. Ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχημένης πορείας της εταιρίας οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τα τμήματα της, και το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 300 άτομα.

Η φιλοσοφία της διοίκησης είναι προσανατολισμένη στην αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, στην ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και στο ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Γι” αυτό και έχει επιλέξει την οργάνωσή της σε επάλληλους κύκλους λειτουργιών, οι οποίοι εστιάζουν στην καλύτερη αντίληψη, κατανόηση, εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, αποφεύγοντας τα συνήθη γραφειοκρατικά μοντέλα.

Οι ραγδαίες  μεταβολές στο περιβάλλον της Υγείας  καθιστούν πεπερασμένες και συγκεκριμένες τις αποφάσεις της εταιρίας για επενδύσεις, ωστόσο, ο στόχος της Galenica παραμένει είναι να προάγει την έρευνα στην Ελλάδα αναπτύσσοντας πάντα υψηλής ποιότητας και καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τον Έλληνα ασθενή. Στόχος της Galenica είναι να  υπηρετεί με συνέπεια και επιστημονική ευθύνη την υγεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1992: η Galenica, αναγνωρίζοντας το μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης που χαρακτήριζε την αγορά των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων (Ο.Τ.C. Consumer HealthCare), εξαγοράζει την Olvos Science μια ταχέως αναπτυσσόμενη, δυναμική εταιρία, με καθαρά εμπορικό προσανατολισμό στην αγορά των προϊόντων υγείας που διακινούνται μέσω φαρμακείου.

1999: η εταιρία στοχεύοντας στις αναπτυσσόμενες αγορές των Βαλκανίων επεκτείνεται εκτός των ελληνικών συνόρων, και συμμετέχει στην εξαγορά αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της μεγαλύτερης φαρμακοβιομηχανίας της Ρουμανίας, Sicomed. Από τότε μέχρι σήμερα η επιχειρηματική δραστηριότητα της Galenica στη Ρουμανία συνεχίζεται με δυναμικούς ρυθμούς.

2000: η Galenica προχωρά στην πρώτη επένδυση στον τομέα της βιοτεχνολογίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στην δυνατότητα ανακάλυψης νέων μεθόδων στη θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών.

2011: η εταιρία εκτιμώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου στη χώρα μας, προχώρησε σε στρατηγική συνέργεια με την  ελληνική φαρμακευτική εταιρία Minerva A.E., επιτυγχάνοντας μια δυναμική σύμπραξη Ελληνικών Εταιρειών.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...


– Η Galenica επί σειρά ετών υποστηρίζει τη Δημόσια Υγεία συμμετέχει ενεργά στον εθελοντισμό και στην κοινωνική προσφορά καθώς και στη διάδοση των αξιών του ελληνικού Πολιτισμού.

– Το 2007 εκπονήθηκε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

– 2013 Η Galenica με Συντελεστές τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας και σε συνεργασία με την Ανοιχτή Αγκαλιά υποστήριξε την «Εκστρατεία Προληπτικής Ιατρικής» για όλους τους κατοίκους των Ακριτικών περιοχών

– 2012 & 2013 Έπειτα από επιτακτικές ανάγκες προσέφερε φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα απευθείας στο «Χαμόγελο του Παιδιού», στην «Κιβωτό του Κόσμου», στο σχολείο Ειδικής Αγωγής «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ηρακλείου Κρήτης», στην «Ανοιχτή Αγκαλιά» και σε άλλα ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά.

– Το 2013 προσέφερε σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Δήμους, Αρχιεπισκοπές και Ιδρύματα που φροντίζουν και μεγαλώνεκπονήθηκε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.